HENK JALVING

fotografie

Downloads

"Henk 13"  is de verzameling columns die ik in het jaar 2013 het lciht deed zien. De meeste verschenen eerder in het weekblad "Rond Haaksbergen.

Het boekje is als Epub en als Pdf vrij te downloaden.

Epub download                    Pdf download

"Henk 14", het vervolg op "Henk 13" bevat alle columns uit 2014.


Epub download                   Pdf download 

Alle columns, geschreven in 2015, zijn bijeen gebracht in dit boekje.


Epub download                   PDF download

"Schouwspel" is een eerste verzameling straatfoto's. De foto's worden vergezeld van bijpassende teksten. 


Pdf download

Contact: henkjalving@home.nl

             

   Copyright (C) 2013 henkjalving